HBV De Klink
Huurderbelangenvereniging De Klink
HBV De Klink

Logo van HBV De Klink

Lid worden

Vindt u het werk van de huurdersvereniging belangrijk en bent u nog geen lid, dan kunt u via deze knop lid worden. Het kost maar 30 cent per maand.

Website bijgewerkt op: 12 jun 2024

Belangrijk

 1. Bereikbaarheid kantoor

  Vanwege ziekte van onze secretaresse is HBV De Klink momenteel moeilijk te bereiken en duurt het aanmerkelijk langer voordat er contact met u wordt opgenomen. Wij vragen u begrip voor de huidige situatie.

  1 juni 2024
 2. Vervolgledenvergadering op woensdag 12 juni om 14.30 uur in de de Biezantijn, Waterstraat 146

  Het bestuur roept u op om woensdag 12 juni om 14.30 uur naar de vervolgledenvergadering te komen in het wijkcentrum “De Biezantijn”, Waterstraat 146 in Nijmegen.

  Reden: er was bij de ALV van 22 mei geen 2/3 deel van het aantal leden aanwezig, zodat niet gestemd kon worden over het voorstel van het bestuur van HBV De Klink om de vereniging op te heffen.

  Tijdens de laatste ALV is afgesproken, dat het bestuur de concepten van de statuten van de stichting i.o. en de laatste versie van het huishoudelijk reglement op de website publiceert. Voor deze informatie en meer verwijzen wij u naar de website van HBV De Klink en de stichting i.o. De stichting heet “Huurders Stichting Portaal Nijmegen”. De website is www.hspn.nl

  Tevens zal het bestuur rekening houden met de wens van de leden om de belangen van individuele leden voldoende aandacht te blijven geven. Eén bestuurslid zal deze taak specifiek op zich nemen met op de achtergrond de juridische ondersteuning van Huurteams Nijmegen.

  De tijden zijn veranderd, digitaal vergaderen maakt deel uit van overleg met Portaal, gemeente en andere organisaties. In onderhandelingen moet het bestuur besluiten kunnen nemen. Het bestuur kan niet telkens vooraf overleg plegen met onze achterban, de leden. Denk hierbij aan overleg over de woningnood, ouderen en zorg, doorstroming en de jaarlijkse huuraanpassing en nog veel meer. Ook kunnen we nu formeel voor alle huurders opkomen en niet slechts voor 8% van de huurders. We staan naar alle partijen sterker. Door geen contributie meer te heffen, maken we de overstap ook gemakkelijk.

  Wij benadrukken dat het voorstel er ligt om via de stichting meer slagvaardig de belangen van alle huurders - en dat zijn er 12.500 - van Portaal in Nijmegen in de toekomst goed te kunnen behartigen. De stichting heeft zowel in het huishoudelijk reglement als in de statuten een model gemaakt dat werkbaar is en tevens met een verantwoording naar de huurders achteraf.

  Tijdens de vergadering van 12 juni kunnen de leden met een 2/3 meerderheid van stemmen het voorstel van het bestuur aannemen. Het bestuur biedt de leden, die verhinderd zijn, de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. De stemprocedure wordt voorafgaand aan de stemming uiteen gezet.

  Help ons de weg naar een werkbare toekomst vrij te maken en kom naar de vergadering of gebruik het stembiljet dat u per post heeft ontvangen. Ook kunt u digitaal stemmen op deze website, zie punt 6.

  Wilt u uw komst wel graag melden op punt 5.

  28 mei 2024
 3. Uitnodiging Algemene Leden Vergadering (ALV) woensdag 22 mei 2024.

  Wij hopen dat u in grote getale naar deze ALV komt. Op de agenda staat namelijk het onderwerp de opheffing van de HBV De Klink. Het bestuur heeft het afgelopen jaar langdurig nagedacht over het nut van de verenigingsvorm om de belangen van zoveel mogelijk huurders van Portaal te behartigen.

  Het is belangrijk dat u komt. In de statuten is opgenomen dat voor het voorgenomen voorstel tot beëindiging een 2/3 meerderheid van de leden moet voorstemmen. Mocht die 2/3 niet aanwezig zijn dan vindt er op 12 juni een 2e vergadering plaats en kan besluitvorming plaatsvinden met 2/3 van de aanwezigen.

  Uiteindelijk is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de belangen van de huurders beter bewaakt kunnen worden via de stichtingsvorm. Indien de leden akkoord gaan, wordt de vereniging opgeheven en zal een stichting de belangen van alle huurders van een woning Portaal in Nijmegen gaan behartigen.

  Datum woensdag 22 mei 2024
  Tijd 14.00 - 16.00 uur. Vanaf 13.45 uur is de zaal open en staan koffie en thee klaar.
  Locatie Wijkcentrum De Biezantijn, Jongerencentrum, Waterstraat 146 Nijmegen

  Agenda:
  14:00 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda.
  14:05 uur 2. Voorstel tot opheffing van de HBV De Klink m.i.v. 1 augustus 2024:
  • Argumenten voor de beëindiging van de verenigingsvorm en de realisatie van een stichting.
   De argumentatie vindt u via deze link
  • Gelegenheid tot vragen en discussie
  • Stemming (indien relevant)
  • Bekendmaking uitslag
  • Besluit
  15:00 uur   Pauze
  15:10 uur 3. De huurverhoging 2024. Informatie en vragen over dit onderwerp.
  15:25 uur 4. Huurdersgerichte renovatie. Informatie en vragen over dit onderwerp.
  15:30 uur 5. De goedkeuring van de financiële jaarrekening 2023.
  15:45 uur 6. Rondvraag
  16:00 uur   Afsluiting

  Wij hopen u op 22 mei te mogen begroeten.
  Het bestuur van HBV De Klink

  De notulen van de ALV van 25 okt 2022 vindt u via deze link (PDF-bestand).

  2 mei 2024
 4. De notulen van de ALV van 25 okt 2022

  De notulen van de ALV van 25 okt 2022 vindt u via deze link (PDF-bestand).

  2 mei 2024
 5. Resultatenrekening 2023

  Hier vindt u de resultatenrekening over 2023 (PDF-bestand).

  20 mei 2024
 6. De vervolgledenvergadering bijwonen

  Als u de vervolgledenvergadering wilt bijwonen vul dan s.v.p. hier uw naam en e-mailadres in via dit formulier
  of meldt u aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 024 - 3777.105

  28 mei 2024
 7. Digitaal stemmen

  Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat de belangen van de huurders beter behartigd kunnen worden via de stichtingsvorm. U kunt akkoord gaan met de wijziging van vereniging naar stichting via deze enquête met 1 vraag.

  30 april 2024
 8. Per post stemmen

  De leden van HBV De Klink hebben een stembiljet ontvangen per post (PostNL). U kunt uw stem uitbrengen door een hokje aan te kruisen en het stembiljet terug te sturen in de retourenveloppe met antwoordnummer, een postzegel is niet nodig. Hier vindt u een voorbeeld van het stembiljet (PDF-bestand).

  29 mei 2024
 9. Kosten blokverwarming

  U heeft van Portaal informatie ontvangen over de afrekening van de stookkosten. U leest hierin of u extra moet betalen of geld terugkrijgt. Ook staat erin wat u vanaf 1 mei 2024 maandelijks vooruit moet betalen (uw nieuwe voorschotbedrag). Verder krijgt u dit jaar een bedrag van de overheid om u te helpen met de energiekosten. Dit heet de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaanstuitingen (TTB). Dit bedrag wordt met uw stookkosten verrekend.
  Deze brief (PDF-bestand) is gestuurd aan de betreffende bewoners.

  24 april 2024
 10. Start van wekelijks spreekuur

  HBV De Klink start een wekelijks spreekuur. Vanaf 26 okt 2022 kunt u elke dinsdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 ons kantoor bezoeken. Wel graag vooraf melden dat u komt.

  18 okt 2022
 11. Kerstvakantie
  De Klink houdt Kerstvakantie van 22 december tot 4 januari.
  We wensen iedereen Fijne Feestdagen en Alle Goeds voor 2024.
  21 dec 2023
 12. De spreekuren op dinsdag 12 december en 19 december 2023 gaan niet door.
  4 dec 2023