HBV De Klink

Logo van HBV De Klink

Bijgewerkt op: 6 dec 2021

Belangrijk

 1. Overlijden van onze voorzitter Max van den Berg

  Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze gewaardeerde voorzitter Max van den Berg. Wij zijn Max dankbaar voor zijn jarenlange inzet als betrokken voorzitter van onze vereniging.

  Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn partner, familie en vrienden.

  Bestuur HBV De Klink, leden en externe medewerkers

  25 nov 2021
 2. Klinktaal november 2021

  Klinktaal nov 2021, onze nieuwsbrief Acrobat reader

  6 dec 2021
 3. Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering De Klink

  Het bestuur van De Klink nodigt alle huurders van Portaal van harte uit voor de Algemene ledenvergadering. Hieronder vindt u praktische informatie en de agenda.

  Datum 16 dec 2021
  Tijd 19.30 - 21.30 uur - Vanaf 19.00 uur is de zaal open en staan koffie en thee klaar.
  Locatie Wijkcentrum Titus Brandsma - 2e Oude Heselaan 386 - 6542 VJ Nijmegen
  Agenda:
  19:30 uur Opening en vaststellen agenda, mededelingen
  19:35 uur Wieke van Veldhuizen - nieuwe manager Volkshuisvesting Portaal Nijmegen - stelt zich voor en vertelt over de Woondeal. De Woondeal is de afspraak om 20.000 woningen bij te bouwen in de periode tot 2025. Deze is gemaakt tussen het Rijk, de Provincie Gelderland en 18 gemeenten.
  20:15 uur Pauze
  20:30 uur Verenigingszaken
  • Bestuur: Voorstellen aspirant bestuurslid Herman van Assen met aansluitend de verkiezing.
  • Begroting 2022: Toelichting door de Jos Holleman, penningmeester van De Klink
  • Voortgang lopende zaken
  21:00 uur Rondvraag
  21:15 uur Sluiting

  We hopen u te zien op donderdag 16 december!
  Het bestuur van De Klink

  N.B. Mocht de vergadering niet fysiek bijgewoond kunnen worden, klikt u dan deze link aan. U ontvangt dan via uw e-mailadres een uitnodiging om de vergadering digitaal bij te wonen.

  15 nov 2021
 4. Enquête Ondernemingsplan Portaal.

  Namens de huurdersorganisaties van Portaal - waaronder ook De klink - voert onderzoeksbureau Dimensius een enquête uit onder een deel van de huurders in Nijmegen. Op dit moment is de respons te laag om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.

  Heeft u een enquête ontvangen? Wilt u deze dan invullen en retourneren?

  De huurdersorganisaties worden betrokken bij de uitwerking van het ondernemingsplan van Portaal en de resultaten van de enquête dienen als input. In het ondernemingsplan staat beschreven welke doelen Portaal in de komende jaren wil realiseren en hoe ze deze wil bereiken. Het is een belangrijk document dat huurders raakt.

  10 juni 2021
 5. OPROEP: Nieuwe leden voor bestuur

  Het bestuur van De Klink houdt zich bezig met het organiseren en ondersteunen van de huurders van Woonstichting Portaal in Nijmegen.

  • het informeren van de leden en het voeren van overleg met Portaal
  • het plegen van onderhandelingen ten behoeve van de gemeenschappelijke belangen van de huurders in Nijmegen en landelijk
  • het ondersteunen van huurders en huurdersgroepen op straat-, buurt- en wijkniveau, met name ook juridisch
  • het voeren van acties en bijdragen aan acties van anderen om de belangen van de leden te realiseren

  Vanwege toenemende activiteiten van De Klink in Nijmegen is er behoefte aan uitbreiding van het bestuur met gemotiveerde mensen die zich willen inzetten voor de belangen van de huurders van Portaal.

  4 dec 2020
 6. Contact
  Mocht u ons persoonlijk willen spreken, dan kunt u daarvoor een afspraak maken.
 7. Lid worden

  Vindt u het werk van de huurdersvereniging belangrijk en bent u nog geen lid, dan kunt u via deze knop lid worden. Het kost maar 30 cent per maand.

 8. Concept begroting 2021

  Concept begroting voor het 2021 Acrobat reader

  9 dec 2020
 9. Oproep om huurverhoging uit te stellen.

  Het zijn bijzondere tijden. In enkele weken tijd zijn wij als Nederland in een hele nieuwe wereld terechtgekomen. We zitten midden in de coronacrisis. In de eerste plaats is dit natuurlijk een gezondheidscrisis. Het is echter ook een economische crisis. Hoe dit zich verder gaat ontwikkelen is voor iedereen nog de vraag. Een ding is duidelijk: er is veel veranderd en er zal nog veel veranderen. Het zijn zowel medisch als economisch onzekere tijden.

  Lees de hele brief aan het bestuur van Portaal ... Acrobat reader

  9 april 2020
 10. Huurdersheffingen de wereld uit, te beginnen met de ATAD

  Een huurdersorganisatie uit Utrecht met de naam STOK heeft een petitie opgesteld. We bevelen deze petitie van harte aan.
  Klik voor meer informatie en de ondertekening op deze link.
  Lees meer en teken de petitie ...

  14 sept 2019