HBV De Klink
Huurderbelangenvereniging De Klink
HBV De Klink

Logo van HBV De Klink

Lid worden

Vindt u het werk van de huurdersvereniging belangrijk en bent u nog geen lid, dan kunt u via deze knop lid worden. Het kost maar 30 cent per maand.

Website bijgewerkt op: 7 dec 2023

Brief aan minister Donner

Op zaterdag 10 december vond in Arnhem de landelijke bewonersdag 2011 'Tijd voor je Wijk' plaats. Bij de verkiezing tot beste bewonersorganisatie van Nederland werd de Klink tweede, na het bewonersplatform Schagen, dat meerdere huurdersverenigingen representeert. Het thema van deze verkiezingen was energiebesparing. Lees meer hierover op de site van de Woonbond, www.woonbond.nl Hier vindt u ook het manifest van actieve wijkbewoners dat die dag is opgesteld door alle deelnemers. Bij die gelegenheid overhandigde de Klink een brief aan minister Donner met aanbevelingen voor het oplossen van de stagnatie op de woningmarkt in Nederland.Geachte heer Donner,

In deze brief wil ik graag enige argumenten te berde brengen die de zwakkere positie van de huurder ten opzichte van de koper van een huis duidelijk maken.

Het zijn immers de door de regering afgekondigde maatregelen die nadelig zijn voor de huurders die afhankelijk zijn van sociale huisvesting. De onverklaarbare maatregel om de huur met 120 euro te verhogen in gebieden waar er schaarste is op deze woningmarkt om aldus het zogenaamde scheefwonen tegen te gaan raakt vooral de 94 % huurders die niet teveel inkomen hebben om een goedkope huurwoning te hebben. Ik heb het dan nog niet eens over de Europese maatregel om sociale huisvesting voor inkomens boven de 33.000 euro niet meer toe te staan. Daarbovenop komt dan een bezuiniging op de huurtoeslag, waardoor het voor vele mensen een stevige achteruitgang is in het re ëel besteedbare bedrag per maand. De gevolgen voor een krimpende economie zijn evident.

En dat terwijl er niets gedaan wordt aan de veel duurdere hypotheekrenteaftrek. Dat deze voor veel mensen ook betekent dat ze betaalbaar kunnen wonen neemt niet weg dat een groot gedeelte van degenen die hiervan voordeel hebben het helemaal niet nodig hebben. Het is u toch ook bekend dat 50% van de hypotheekrenteaftrek gaat naar 20% van de inkomens hoger dan 80.000. Een inkomensafhankelijke toetsing van de noodzaak van deze aftrek zou een flinke bezuiniging opleveren zonder de lagere inkomens zwaarder te belasten. En de door alle belastingbetalers gedragen aflossingsvrije hypotheken zijn natuurlijk helemaal niet te verdedigen. Jaren en jaren draaien we op voor de schulden van kopers, die niet worden afgelost. Dat is winst voor de banken die veel hogere percentages berekenen op hypotheken dan ze betalen aan leningen die ze zelf afsluiten om ze te kunnen bekostigen.

En dan te bedenken dat de kosten van de huurtoeslag maar 20% bedragen van die van de hypotheekrenteaftrek. De inkomensongelijkheid neemt zo alleen maar toe. Het veronderstelde sociale gezicht van het CDA lijkt hiermee te worden opgeofferd aan deelname aan de macht. De waardigheid en trots van uw partij zouden toch moeten prevaleren boven het sluiten van compromissen met regeerpartner VVD en gedoogpartner PVV, en zo aan hun leiband te moeten lopen.

Het regeerakkoord staat niet toe dat er getornd wordt aan de hypotheekrenteaftrek, maar wijziging zou een prima manier zijn om de lasten van de bezuinigingen beter te verdelen. Deze aftrek zou net zoals de huurtoeslag gekoppeld kunnen worden aan het inkomen. En als er een grens wordt ingesteld van bijvoorbeeld 300.000 euro voor een huis, waarboven geen aftrek meer mogelijk is, scheelt dat miljarden aan uitgaven voor de schatkist. Als je zo n dure woning kunt kopen, en een hypotheek daarop kunt verkrijgen, verdien je genoeg om het zelf te kunnen betalen. U vindt het toch ook asociaal om de mensen die de touwtjes maar net of niet aan elkaar kunnen knopen mee te laten betalen aan het woongenot van de meervermogenden?

Ik roep u dan ook op om de nadelige maatregelen die u genomen hebt voor de huurders terug te draaien of op zijn minst te verlichten. Anders wordt het misschien noodzakelijk een nieuwe post op te nemen voor dakloze gezinnen.

Met vriendelijke groet,

Max van den Berg, Voorzitter HBV de Klink Nijmegen