HBV De Klink
Huurderbelangenvereniging De Klink
HBV De Klink

Logo van HBV De Klink

Lid worden

Vindt u het werk van de huurdersvereniging belangrijk en bent u nog geen lid, dan kunt u via deze knop lid worden. Het kost maar 30 cent per maand.

Website bijgewerkt op: 7 dec 2023

Kennisfestival Leefbare Wijken

Op zaterdag 3 oktober 2009 vond het kennisfestival over Leefbare Wijken plaats. Dit kennisfestival was georganiseerd door de PvdA. De sprekers waren de Tweede Kamerleden Staf Depla en Jeroen Dijsselblom, en wethouder Hannie Kunst. Er kwamen vijfenzestig deelnemers op af. Meer dan de helft daarvan bleek actief te zijn in een wijkraad, bewonersorganisatie of iets soortgelijks. De deelnemers konden onder andere kiezen uit de volgende workshop:

'Actieve bewoners: hoe organiseer je dat?', onder leiding van raadslid Rinus Janssen, uitwisseling van kennis en ervaringen tussen bewoners die actief zijn in hun wijk (van het opzetten van een wijkraad tot het organiseren van een evenement of het maken van een website of nieuwsbrief), met Tweede Kamerlid Staf Depla en actieve bewoners uit verschillende Nijmeegse wijken.

Enkele bevindingen naar aanleiding van de workshops en plenaire discussie waren: er is bij actieve bewoners veel behoefte aan kennisuitwisseling, ondersteuning en bijvoorbeeld het volgen van trainingen. wethouder Hannie Kunst gaf aan dat de gemeenteraad van Nijmegen weer een overleg van huurdersverenigingen en wijkverenigingen wil organiseren.