HBV De Klink
Huurderbelangenvereniging De Klink
HBV De Klink

Logo van HBV De Klink

Lid worden

Vindt u het werk van de huurdersvereniging belangrijk en bent u nog geen lid, dan kunt u via deze knop lid worden. Het kost maar 30 cent per maand.

Website bijgewerkt op: 31 jul 2022

Presentatie over energie door Jan van der Meer

Jan van der Meer is warmteregiseur bij Arnhem/Nijmegen en sinds twee jaar bij de regio Amsterdam.

Vanwege klimaatprobleem en onafhankelijkheid bestaat de wens om afscheid te nemen van aardgas. Het gebruik van fosiele brandstoffen is eindig. Een bijkomend punt is dat het gasnet aan vervanging toe is. Het kabinet is voorstander om het gebruik van gasverwarming af te schaffen en ook hebben gemeentes zich welwillend getoond om aan de slag te gaan met wonen zonder aardgas. Nijmegen heeft deze greendeal ook getekend en heeft de wijk Hengstdal naar voren geschoven als eerste proefproject.

De alternatieven voor aardgas worden besproken. Voor het volledig overgaan tot duurzame energie dient een woning volledig geisoleerd te worden om vervolgens met het gebruik van een zogenaamde warmtepomp warmte of kou uit de lucht en bodem te halen. De energie die hiervoor nodig is wordt dan opgewekt met zonnenpanelen op het dak. Energie Sprong heeft hier in samenwerking met Portaal aan meegewerkt om dit mogelijk te maken. De kosten voor het huidige concept zijn €35.000,- per woning.

Het gebruik van groengas is uitermate geschikt voor binnensteden. Echter, de potentie is beperkt daar dit slechts 10% van de woningen betreft. Voor het gebruik van warmtenetten is het doel om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen voor Arnhem en Nijmegen voor 9000 woningequivalenten. De tuinbouwsector kan een positieve bijdrage leveren aan het besparen van energie door zich aan te laten sluiten op het warmtenet.

Om het gebruik van warmtenetten tot een succes te brengen zal de overheid moeten ingrijpen door kosten op het gebied van de infrastructuur te verlagen. In de woningen zal de ketel vervangen moeten worden. Verdere isolatie vindt in de woning zelf plaats.

Het stappenplan voor de gemeenten begint met het inventariseren van de wijken. In Nijmegen zijn de wijken Hengstdal, Bottendaal en Zwanenveld aangewezen. De leden adviseren om een woning die het meest aan renovatie toe is te selecteren. De volgende fase bestaat uit de onderhandelingen met leveranciers.

De slides van de presentatie (5 Mb) Acrobat reader