HBV De Klink
Huurderbelangenvereniging De Klink
HBV De Klink

Logo van HBV De Klink

Lid worden

Vindt u het werk van de huurdersvereniging belangrijk en bent u nog geen lid, dan kunt u via deze knop lid worden. Het kost maar 30 cent per maand.

Website bijgewerkt op: 7 dec 2023

Stookjerijk-Trofee 2014 voor De Klink uit Nijmegen

PERSBERICHT
Arnhem, 20 november 2014

De Klink uit Nijmegen heeft de Stookjerijk-Trofee 2014 voor huurderorganisaties gewonnen. In haar categorie heeft De Klink zich het beste ingezet voor energiebesparing in de huursector, aldus de jury. In de categorie woningcorporaties won 'De Sleutels' uit Leiden. Bij de gemeenteraden won Den Haag; Nijmegen ontving de aanmoedigingprijs. De trofee├źn zijn vanavond in Utrecht uitgereikt door Stookjerijk, een project van de Natuur en Milieufederaties, Milieucentrum Rotterdam en de Woonbond.


Foto gemaakt door: Bas de Meijer

 

Bij het project Stookjerijk hebben in twaalf steden rondetafels plaatsgevonden. Doel van dit lokale drie partijenoverleg met raadsleden, alle corporaties en huurderorganisaties uit de betreffende gemeente is energiebesparing in de huurvoorraad te bespreken en te versnellen. De bijeenkomsten hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd. Dankzij het project zijn de deelnemers zich bewust geworden van te lage lokale doelstellingen en een te laag tempo. De doelstellingen in de gemeentelijke woonvisies en prestatieafspraken komen nog niet overeen met die van het Energieakkoord. Het tempo van de energiebesparing dient met gemiddeld 50% omhoog. Er is een grote spreiding qua tempo onder de corporaties. Onder de genomineerde corporaties zijn een aantal die het tempo dat noodzakelijk is om het Energieakkoord te halen, zelfs overtreffen.

Meer transparantie gewenst

Meer transparantie over de voortgang van energiebesparing bij corporaties is gewenst. De verslaglegging over energiebesparing in jaarverslagen is nog onder de maat. In de jaarverslagen wordt geen verband met de doelstellingen van het Energieakkoord gelegd. De Natuur en Milieufederaties vragen branchevereniging Aedes om hun leden aan te zetten hier meer werk van te maken. Ook willen zij meer inzicht in de investeringsplannen en prognose van corporaties. Op die manier wordt duidelijker waar de schoen wringt.

Bespreking Energieakkoord

Doelstelling van het Energieakkoord is gemiddeld energielabel B in 2020 voor de huurvoorraad. Daarnaast dient ook lokaal overleg met de drie partijen te worden gevoerd en lokale afspraken over de energiebesparing te worden gemaakt. De voortgang van de energiebesparing dient ook te worden gemonitord. Ook in 2015 wordt het project Stookjerijk voortgezet. Dit jaar is intensief samengewerkt met de Woonbond. In 2015 wordt de samenwerking uitgebreid met branchevereniging Aedes en de VNG.