HBV De Klink
Huurderbelangenvereniging De Klink
HBV De Klink

Logo van HBV De Klink

Lid worden

Vindt u het werk van de huurdersvereniging belangrijk en bent u nog geen lid, dan kunt u via deze knop lid worden. Het kost maar 30 cent per maand.

Website bijgewerkt op: 21 mei 2024

Korte verslagen van avonden met bewonerscommissies

Beknopt verslag bijeenkomst Bewonerscommissies maandag 4 april 2022

De avond werd, ondanks het regenachtige weer, goed bezocht. De vertegenwoordigers van maar liefst acht bewonerscommissies waren aanwezig.

Herman van Assen, de nieuwe voorzitter van HBV De Klink, verwelkomde alle aanwezigen en vertelde kort over de recente ontwikkelingen bij Portaal en De Klink. Na een kort voorstelrondje gaf hij het woord aan Erik van Oostveen, die het onderwerp "Hittestress" - zie ook de presentatie - op een boeiende wijze met ons besprak. Iedere bewonerscommissie bracht voorbeelden in, op welke wijzen "Hittestress " zich in hun woning of complex openbaarde. Erik gaf ook een werkopdracht, namelijk een argument van de kant van de huurder om het probleem met de warmte in de woning aan te pakken en een tegenargument van de kant van Portaal om de geschetste situatie te verdedigen.

Conclusies n.a.v. de bespreking over "Hittestress":

  1. Er is weinig kennis over dit onderwerp bij Portaal aanwezig.
  2. Ieder huis of complex vraagt een andere benadering.
  3. Portaal is vaak onduidelijk over de maatregelen die huurders zelf mogen treffen.
  4. Het probleem van te warme woningen wordt inmiddels breed erkent en vraagt van de woningcorporaties een structurele benadering.

Na de presentatie kwamen nog een drietal onderwerpen aan de orde, te weten:

  1. De geluidsoverlast in oudere woningen en complexen. Lang niet alle oplossingen leiden tot echte verbeteringen. Huurders voelen zich soms in de steek gelaten.
  2. Verkeerslawaai en fijnstof van woningen langs drukke wegen, zoals de S100 door Nijmegen.
  3. Portaal is vaak onduidelijk over de maatregelen die huurders zelf mogen treffen.

Tevens kwam de vraag waarom Portaal huurders niet zelf de mogelijkheid biedt zonnepanelen te plaatsen, zodat zij hun energierekening omlaag kunnen brengen.

Gelukkig melden enkele BC's ook voorbeelden, waarin Portaal snel en voortvarend handelde en het eindresultaat ook goed uitpakte. Dat is ook goed om te horen!

Informatieavond over asbest voor bewonerscommissies 18 april 2011

De bewonerscommissie-avond van 18 april 2011 had als thema: asbest. Dhr. Jan van Willigenburg van BME Asbestconsult BV uit Vianen verzorgde een presentatie over dit thema. Hieronder treft u het verslag van die avond aan, alsmede de presentatie van dhr Van Willigenburg en een afbeelding waarop staat weergegeven waar men asbest kan aantreffen in de woning.
Lees verder ...

Informatieavond over interieurkwaliteit voor bewonerscommissies 1 sept 2009

Sylvie Deenen (manager Klant en gebiedsbeheer) en André Tijssen (Hoofd Planmatig onderhoud) waren namens Portaal aanwezig. André Tijssen hield een presentatie over interieuronderhoud en de grote inhaalslag die Portaal wil maken tot 2018 om de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren.

De afschrijvingstermijn van badkamer en toilet is 35 jaar. De afschrijvingstermijn van een keuken is 20 jaar. Deze termijnen vinden de aanwezige bewoners erg lang. Wanneer is bijvoorbeeld een keuken binnen de afschrijvingstermijn aan vervanging toe ? De beoordeling van de staat van een keuken is sterk afhankelijk van de wijkopzichter zeggen de bewoners. Dit gaat veranderen. Er komt een lijst met interieur kwaliteitsnormen waaraan het interieur moet voldoen zodat objectief beoordeeld kan worden of interieur aan vervanging toe is. Bij een klacht kunnen bewoners altijd bezwaar maken bij de leidinggevende van de Portaal medewerker.

Er is bij de bewoners ook onvrede over de volgende punten:
1. Alleen het hoognodige onderhoud wordt gedaan aan woningen die op de lijst staan om verkocht te worden.
2. De standaard keuken leverancier is nu Woondrome te Wychen, daar moet vooraf worden betaald.

Samenvattend was het een gezellige, interactieve en leerzame bijeenkomst waarbij de bewoners direct konden praten met 2 managers van Portaal.

Informatieavond voor bewonerscommissies op 18 november 2008

Op 18 november was er in het Kolpinghuis een bijeenkomst voor bewonerscommissies. Simone Bovenhorst van de Woonbond hield een presentatie over de nieuwe overlegwet die op 1 januari 2009 in gaat. Waarom een nieuwe overlegwet ? In de oude wet zaten te veel grijze stukken, en huurdersorganisaties voelden zich vaak niet serieus genomen.

Enkele belangrijke nieuwe punten uit de nieuwe overlegwet:

  • Gelijkschakeling van huurders van commerciële huurders met huurders van woningcorporaties.
  • Woningcorporaties en huurdersorganisaties kunnen meepraten over fusies, renovaties, aan- en verkoopbeleid van de verhuurder, herstructurering en leefbaarheid, huisvesting mensen die zorg nodig hebben, overeenkomst servicekosten.
  • Bewonerscommissies krijgen meer bevoegdheden.
Door de vele reacties uit de zaal werd de presentatie een leerzame interactieve bijeenkomst. Lees meer over de nieuwe overlegwet op de website van VROM.

Bijeenkomst Bewonerscommissies op 22 januari 2008

Op 22 januari 2008 is in Wijkcentrum de Schakel een bijeenkomst gehouden waarin het onderwerp doorberekende servicekosten door Portaal woonstichting centraal stond. Het onderwerp sprak de bewonersgroepen, die met stookkosten via een centrale ketel te maken hebben, het meest aan. Een deskundige van het Huurdershuis uit Arnhem, die door de huurdersvereniging was gevraagd de discussie over dit onderwerp te leiden deed dit met veel verve en deskundigheid, waardoor ieder van de aanwezigen, voornamelijk leden van bewonerscommissies, een passend antwoord kreeg op de door de uitleg gerezen vragen. Na ongeveer twee uur discussie werd de bijeenkomst door de voorzitter met een dankwoord aan de medewerkster van het Huurdershuis en de aanwezige bestuurders besloten. Het bestuur is van mening dat het voor de aanwezigen een leerzame avond is geweest.