HBV De Klink

Logo van HBV De Klink

Bijgewerkt op: 5 jan 2022

Korte verslagen van avonden met bewonerscommissies

1. Informatieavond over asbest voor bewonerscommissies 18 april 2011

De bewonerscommissie-avond van 18 april 2011 had als thema: asbest. Dhr. Jan van Willigenburg van BME Asbestconsult BV uit Vianen verzorgde een presentatie over dit thema. Hieronder treft u het verslag van die avond aan, alsmede de presentatie van dhr Van Willigenburg en een afbeelding waarop staat weergegeven waar men asbest kan aantreffen in de woning.
Lees verder ...

2. Informatieavond over interieurkwaliteit voor bewonerscommissies 1 sept 2009

Sylvie Deenen (manager Klant en gebiedsbeheer) en André Tijssen (Hoofd Planmatig onderhoud) waren namens Portaal aanwezig. André Tijssen hield een presentatie over interieuronderhoud en de grote inhaalslag die Portaal wil maken tot 2018 om de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren.

De afschrijvingstermijn van badkamer en toilet is 35 jaar. De afschrijvingstermijn van een keuken is 20 jaar. Deze termijnen vinden de aanwezige bewoners erg lang. Wanneer is bijvoorbeeld een keuken binnen de afschrijvingstermijn aan vervanging toe ? De beoordeling van de staat van een keuken is sterk afhankelijk van de wijkopzichter zeggen de bewoners. Dit gaat veranderen. Er komt een lijst met interieur kwaliteitsnormen waaraan het interieur moet voldoen zodat objectief beoordeeld kan worden of interieur aan vervanging toe is. Bij een klacht kunnen bewoners altijd bezwaar maken bij de leidinggevende van de Portaal medewerker.

Er is bij de bewoners ook onvrede over de volgende punten:
1. Alleen het hoognodige onderhoud wordt gedaan aan woningen die op de lijst staan om verkocht te worden.
2. De standaard keuken leverancier is nu Woondrome te Wychen, daar moet vooraf worden betaald.

Samenvattend was het een gezellige, interactieve en leerzame bijeenkomst waarbij de bewoners direct konden praten met 2 managers van Portaal.

3. Informatieavond voor bewonerscommissies op 18 november 2008

Op 18 november was er in het Kolpinghuis een bijeenkomst voor bewonerscommissies. Simone Bovenhorst van de Woonbond hield een presentatie over de nieuwe overlegwet die op 1 januari 2009 in gaat. Waarom een nieuwe overlegwet ? In de oude wet zaten te veel grijze stukken, en huurdersorganisaties voelden zich vaak niet serieus genomen.

Enkele belangrijke nieuwe punten uit de nieuwe overlegwet:

  • Gelijkschakeling van huurders van commerciële huurders met huurders van woningcorporaties.
  • Woningcorporaties en huurdersorganisaties kunnen meepraten over fusies, renovaties, aan- en verkoopbeleid van de verhuurder, herstructurering en leefbaarheid, huisvesting mensen die zorg nodig hebben, overeenkomst servicekosten.
  • Bewonerscommissies krijgen meer bevoegdheden.
Door de vele reacties uit de zaal werd de presentatie een leerzame interactieve bijeenkomst. Lees meer over de nieuwe overlegwet op de website van VROM.

4. Bijeenkomst Bewonerscommissies op 22 januari 2008

Op 22 januari 2008 is in Wijkcentrum de Schakel een bijeenkomst gehouden waarin het onderwerp doorberekende servicekosten door Portaal woonstichting centraal stond. Het onderwerp sprak de bewonersgroepen, die met stookkosten via een centrale ketel te maken hebben, het meest aan. Een deskundige van het Huurdershuis uit Arnhem, die door de huurdersvereniging was gevraagd de discussie over dit onderwerp te leiden deed dit met veel verve en deskundigheid, waardoor ieder van de aanwezigen, voornamelijk leden van bewonerscommissies, een passend antwoord kreeg op de door de uitleg gerezen vragen. Na ongeveer twee uur discussie werd de bijeenkomst door de voorzitter met een dankwoord aan de medewerkster van het Huurdershuis en de aanwezige bestuurders besloten. Het bestuur is van mening dat het voor de aanwezigen een leerzame avond is geweest.