HBV De Klink

Logo van HBV De Klink

Bijgewerkt op: 5 jan 2022

Aanmelden Klinkpanel


Het is voor ons een extra manier om te weten te komen hoe onze leden over bepaalde zaken denken. Uw mening wordt meegewogen in onze stellingname bij het overleg met Portaal. Zo hopen we u beter te kunnen vertegenwoordigen.

Hoe het werkt:
Een aantal keer per jaar stellen wij u een aantal meerkeuzevragen over een actueel onderwerp. We streven naar een beantwoordingtijd van maximaal 5 minuten. Daarnaast is er steeds de mogelijkheid om persoonlijke opmerkingen te plaatsen. Als u zich heeft opgegeven ontvangt u automatisch de panelvraag op uw mailadres.

De resultaten van het panel worden ook in de Klinktaal gepubliceerd, zodat alle leden daarvan kennis kunnen nemen. We hopen zo meer leden te betrekken en een beter inzicht te krijgen in de mening van onze achterban.

Geef uw mening, doe mee !