Bestuur


Voorzitter Max van den Berg Max van den Berg
Penningmeester Jos Holleman Jos Holleman
Bestuurslid Leo Schellekens Leo Schellekens


Ondersteuners

Secretarieel medewerkster Jelleke Wehberg
Vormgeving Klinktaal Rhea Strik
Adviseur Erik van Oostveen
Juridisch advies Huurdershuis
Notuliste Anna Kamst
Webmaster/ICT-hulp Joep Winters