HBV De Klink
Huurderbelangenvereniging De Klink
HBV De Klink

Logo van HBV De Klink

Lid worden

Vindt u het werk van de huurdersvereniging belangrijk en bent u nog geen lid, dan kunt u via deze knop lid worden. Het kost maar 30 cent per maand.

Website bijgewerkt op: 21 mei 2024

Privacyverklaring HBV de Klink

Contactgegevens:
https://www.hbvdeklink.nl
Graafseweg 274
6532 ZV Nijmegen
024 - 3.777.105

Persoonsgegevens die wij verwerken

Doel: Lidmaatschap

HBV de Klink verwerkt uw persoonsgegevens om u te registeren als lid van de vereniging. De persoonsgegevens die wij daarvoor opslaan in onze ledenadministratie zijn:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Doel: Klinktaal (Periodiek van de Klink)

Leden ontvangen twee maal per jaar de Klinktaal. Omdat te kunnen doen verstrekken wij de volgende gegevens aan de drukker:
 • Aanhef
 • Naam
 • Woonplaats
Niet leden, maar wel huurders van Portaal Nijmegen, ontvangen een maal per jaar de Klinktaal. Hiervoor levert Portaal ons de adressen, die we doorgeven aan de drukker. Wij hebben deze adressen dan ook niet in ons ledenbestand staan.

Doel: Vertegenwoordiging van leden

Wij spreken in algemene zin of geanonimiseerd over problemen die zich voordoen. Alleen indien u toestemming geeft gebruiken wij uw naam en/of geven wij uw contactgegevens door aan Portaal.

Doel: Digitaal leden panel

Als u zich op de website aanmeldt voor het ledenpanel dan geeft u ons toestemming om te controleren of u lid bent (en dus huurder van Portaal Nijmegen) en sturen wij u een aantal keer per jaar een vraag per mail toe.

Doel: blad huurwijzer

Leden ontvangen eenmaal per jaar de huurwijzer van de Woonbond. Bij aanmelding kunnen leden toestemming geven aan HBV de Klink om hun adres door te geven aan de Woonbond. Zodat de Woonbond deze leden een versie van het blad Huurwijzer kan toesturen.

Doel: Foto's en filmpjes

In het geval wij foto's of filmpjes maken zullen wij deze nooit publiceren (plaatsen op de website of in de Klinktaal) zonder uw toestemming. Het staat u geheel vrij om ons deze toestemming te weigeren.

Rechtmatige verwerking

Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel, zoals boven vermeld, worden verwerkt. Het doel van de verwerking is rechtmatig als deze kan worden gebaseerd op een grondslag.

De voor ons relevante grondslagen zijn:

 • Voor ledenadministratie is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk voor de totstandkoming van een overeenkomst met u, namelijk het opnemen van ons nieuwe lid in de ledenadministratie.
 • Bij het plaatsen van foto's en filmpjes is toestemming van betrokkene noodzakelijk.
 • Voor het versturen van de Klinktaal is de verwerking noodzakelijk vanwege een gerechtvaardigd belang van de vereniging, namelijk het versturen van nieuwsbrieven aan de leden door de vereniging.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

HBV de Klink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat houdt in dat wij uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen nadat u uw huur of lidmaatschap heeft opgezegd. Ten minste een keer per jaar zullen wij ons ledenbestand opschonen.

Delen van persoonsgegevens met derden

HBV de Klink verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HBV de Klink blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

HBV de Klink neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van HBV de Klink, tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HBV de Klink gebruikt alleen noodzakelijke, functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (inc. het intrekken van toestemming)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HBV de Klink en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HBV de Klink wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HBV de Klink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.., of telefonisch op 024 - 3777105.