HBV De Klink
Huurderbelangenvereniging De Klink
HBV De Klink

Logo van HBV De Klink

Lid worden

Vindt u het werk van de huurdersvereniging belangrijk en bent u nog geen lid, dan kunt u via deze knop lid worden. Het kost maar 30 cent per maand.

Website bijgewerkt op: 7 apr 2024

Wat is HBV De Klink ?

1. Doel

HBV De Klink (voorheen HvPN) is op 3 december 1992 opgericht met als hoofddoel de belangen van huurders van woonstichting Portaal Nijmegen te behartigen. Woningcorporatie Portaal bezit ruim elfduizend woningen in Nijmegen en daarnaast bezit Portaal woningen in Arnhem, Leiden, Utrecht, Amersfoort en Soest. Huurderbelangenvereniging De Klink behartigt de belangen van de huurders van de woonstichting in Nijmegen. Huurders van Woonstichting Portaal Nijmegen kunnen lid worden van onze vereniging. De kosten zijn slechts 30 eurocent per maand.

2. Activiteiten

De vereniging houdt tenminste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering. Hierin legt het bestuur allereerst verantwoording af over de activiteiten van de afgelopen periode. Tevens peilt het bestuur de mening van de achterban over bepaalde beleidszaken van Portaal. Ook vraagt zij de leden hun ideeën over belangrijke thema's die in het overleg met Portaal aan de orde kunnen worden gesteld. Tevens houden we één keer per jaar een informatieavond voor bewonerscommissies. De datum van een Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt altijd vermeld op de voorpagina van de website.

3. Waarom lid worden

Huurderbelangenvereniging De Klink is een vereniging van huurders, die al meer dan 25 jaar actief is namens en voor de huurders van Woonstichting Portaal Nijmegen. De vereniging neemt een onafhankelijke positie in en werkt nauw samen met bewonerscommissies, die ook financieel door de vereniging ondersteund worden. Voorheen heetten we Huurdersvereniging Portaal Nijmegen (HvPN). Dat zorgde voor verwarring met Woningcorporatie Portaal. Huurders belden ons als ze de corporatie wilden spreken. Vandaar een andere naam: De Klink. Waarom 'De Klink' ? Een klink opent deuren en dat doen wij voor huurders, in het bijzonder voor onze leden. Bij ingewikkelde zaken wordt deskundige hulp ingehuurd. De leden ontvangen meerdere keren per jaar een nieuwsbrief met actuele informatie. Daarmee worden zij op de hoogte gebracht van alle activiteiten van de vereniging. Naast ondersteuning bij problemen op huurgebied legt het bestuur minstens tweemaal per jaar aan de leden verantwoording af van het door haar gevoerde beleid in een algemene ledenvergadering. Tot slot is het heel belangrijk dat de leden met hun lidmaatschap het bestuur van HBV De Klink steunen bij de onderhandelingen met Portaal Nijmegen.

4. Statuten van HBV De Klink

Via deze link kunt u de statuten lezen van de Huurdersbelangenvereniging De Klink:
statuten van HBV De Klink (PDF-formaat) PDF-file - Acrobat Reader is nodig