HBV De Klink
Huurderbelangenvereniging De Klink
HBV De Klink

Logo van HBV De Klink

Lid worden

Vindt u het werk van de huurdersvereniging belangrijk en bent u nog geen lid, dan kunt u via deze knop lid worden. Het kost maar 30 cent per maand.

Website bijgewerkt op: 21 mei 2024

Onderhoudsabonnement

Het thema voor de ALV van 21 nov 2016 was het onderhoudsabonnement. Dit thema wordt toegelicht door mevrouw Van Bremers-Broek, projectleider bij Portaal. Tijdens het landelijke Huurdersbelangenverenigingenoverleg (HBV) in mei 2016 is er overeenstemming bereikt over het onderhoudsabonnement.

Zittende huurders kunnen een onderhoudsabonnement afsluiten voor een instaptarief van €50,00. Het maandbedrag is tot €5,00, verlaagd, het was €6,43. Vanaf drie maanden na het ondertekenen van het huurcontract moeten nieuwe huurders een instaptarief betalen. Als nieuwe huurders binnen deze drie maanden het abonnement afsluiten betalen zij geen instaptarief voor een onderhoudsabonnement. Het bestuur adviseert een herinnering te sturen binnen deze drie maanden. Mevrouw Van Bremers-Broek neemt dit advies mee en zal uitzoeken of dit haalbaar is.

Het betreft een omvangrijk project dat vele aanpassingen vraagt op het gebied van de ICT en trainingen voor de medewerkers van het klantcontactcentrum van Portaal. Er zijn veel mensen bij het project betrokken; de medewerkers van het onderhoudsbedrijf, medewerkers klantcontactcentrum, administratie, ICT. Dit project valt samen in de periode van de projecten 'vervangen van het primaire systeem' en het project 'huuraanpassing' waardoor het realiseren van de planning een uitdaging is.

In de eerste helft van januari 2017 zal een eerste communicatie plaatsvinden aan de huurders. Vanaf dit moment krijgen de zittende huurders drie maanden de gelegenheid om een abonnement af te sluiten zonder het betalen van het instaptarief. Tussen 26 januari en half februari worden de eerste testen uitgevoerd waarna de implementatie per half februari 2017 'live' gaat. Volgens de planning gaat de verlaging voor de huurders in per 1 maart 2017. Er is gekozen om dit per 1 maart in te laten gaan in verband met de capaciteit van de medewerkers.

Portaal heeft een nieuw digitaal huurdersportaal. Dit is een aanvullende dienstverlening vanuit Portaal. De verbinding met het instaptarief moet hier nog in worden doorgevoerd.

Het incassoproces van Portaal is veranderd, zo worden de aanmaningen eerder dan voorheen verstuurd. Portaal wil dit voorkomen bij het betalen van het instaptarief, door het contract pas in te laten gaan zodra het instaptarief betaald is. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel nog uitgezocht.

 • Het vegen van het afzuigkanaal is uit het abonnement en voor rekening van de huurder voor zover dit bereikbaar is.
 • Het vervangen van de losse rookmelders met een batterij is uit het abonnement. De rookmelders die zijn aangesloten op het net zitten in het onderhoudsabonnement.
 • Dakgoten schoonmaken tot een hoogte van drie meter zit niet meer in het onderhoudsabonnement, ervan uitgaande dat huurders tot deze hoogte er zelf bij kunnen.
 • Kleine sanitaire zaken die kapot zijn (o.a. de handdouche), zijn voor de rekening van de huurder. Reparatie aan kraan/douche zitten nog in het onderhoudsabonnement
 • De stoep en het terras dienen door de huurder zelf onderhouden te worden. Het onderhoud van de paden van de erfgrens naar de woning die door Portaal zijn aangelegd zitten nog wel in het abonnement.
 • De privacyschermen (schuttingen) die door Portaal zijn aangebracht zitten in het abonnement. Schermen die zijn aangebracht door de huurder zelf zijn voor rekening van de huurder.
 • Scheurtjes/oneffenheden in het stucwerk van wanden en plafonds vallen niet meer in het onderhoudsabonnement.
 • Het vervangen/vastzetten van losse vensterbanktegels zit in het abonnement, het onderhoud van houten vensterbanken is voor rekening van de huurder.
 • Het dichten van gaten in deuren is voor rekening van de huurder en zit niet in het abonnement.
 • Het repareren van schadewerk in het tegelwerk zit niet in het abonnement.
 • Tochtstrippen die door de verhuurder zijn aangebracht worden door de verhuurder onderhouden. Indien de tochtstrip door de huurder is aangebracht komt reparatie/vervanging voor rekening van de huurder.
 • Onderhoud van drempels zit niet langer in het abonnement.
 • Het vervangen van zekeringen zit niet langer in het abonnement.

Wanneer een huurder een oude woning van Portaal verlaat en een nieuwe woning van Portaal betrekt blijft het abonnement doorlopen. Het abonnement is op naam van de huurder afgesloten en niet op adres. Mevrouw Van Bremers-Broek gaat dit voor de zekerheid na.

Het nieuwe onderhoudsabonnement wordt meegestuurd met de brief aan de huurders, of er komt een verwijzing naar de website van Portaal. Het bestuur en de leden adviseren om de wijzigingen ten opzichte van het oude onderhoudsabonnement mee te sturen. Mevrouw Van Bremers-Broek neemt deze suggestie mee.

Wanneer een huurder een oude woning van Portaal verlaat en een nieuwe woning van Portaal betrekt blijft het abonnement doorlopen. Het abonnement is op naam van de huurder afgesloten en niet op adres. Mevrouw Van Bremers-Broek gaat dit voor de zekerheid na.