HBV De Klink
Huurderbelangenvereniging De Klink
HBV De Klink

Logo van HBV De Klink

Lid worden

Vindt u het werk van de huurdersvereniging belangrijk en bent u nog geen lid, dan kunt u via deze knop lid worden. Het kost maar 30 cent per maand.

Website bijgewerkt op: 21 mei 2024

Zelf klussen in uw woning


Uitslag ZAV enquete (ook hierboven als PDF-file te downloaden )

Algemene informatie:

Het huidige ZAV-beleid van Portaal dateert van 2004. Dit beleid is na zwaar onderhandelen met de huurdersvertegenwoordigingen tot stand gekomen. Portaal wil dit beleid herzien vanwege kosten, registratieproblemen in haar beheersysteem en inzet van fte. Portaal heeft overleg gevoerd met huurdersvertegenwoordigingen over een nieuw beleid. Daarnaast heeft zij via het Portaal panel een aantal vragen gesteld. Bij de beslissing om het panel in te zetten en de formulering van vragen aan de gezamenlijke doelgroep/achterban zijn de huurdersvertegenwoordigingen niet betrokken. Hieruit heeft Portaal een voorstel gedaan welke past bij haar visie.

Methode van onderzoek:

Voor dit onderzoek is het ledenbestand van de huurdersvereniging benaderd. Eind oktober 2012 is een A-4 enveloppe op naam toegezonden. In deze enveloppe zat een beschrijving van het doel van het onderzoek, korte beschrijving van het ZAV-beleid, een toelichting/mening van het bestuur en een enquêteformulier. De enquête bestond uit 14 gesloten vragen en een niet verplichte open vraag. Alle vragen stonden op de voor en achterzijde van 1 A-4. De enquete was onderverdeeld in drie gedeelten, A; vragen over de huidige regeling, B; vragen over de nieuwe regeling, C; extra vragen. De extra vragen gingen over de interesse om te participeren/actief zijn voor de vereniging, discussies of panels.

Response

 • Er zijn 1.227 enquêtes verstuurd. Er zijn 33 reacties teruggekomen die hier van afgetrokken moeten worden. Het gaat dan om verhuizingen, overlijden, onbekend, (wil) geen lid meer zijn, etc. Dan blijven er 1.194 netto over
 • Aantal respondenten: 309. Hiervan moeten er 2 worden afgetrokken: een leeg enquêteformulier en eentje van een bedrijvenpand (Stichting Wijkwinkel Nijmegen-Oost). Dan blijven er netto 307 respondenten over. Die hebben de enquête volledig of gedeeltelijk ingevuld.
 • Totale respons bedroeg 25,71%

De enquête valt uiteen in twee delen:

 • 5 vragen over de huidige regeling (vragen 1 t/m 5)
 • 4 vragen over de voorgestelde nieuwe regeling (vragen 6 t/m 9)
 
Vraag 1
Heeft u ooit een aanvraag ingediend voor vergoeding in verband met Zelf klussen in uw woning?
 
Ongeveer 1 op de 5 respondenten (63 van de 307 personen) heeft ooit een ZAV-aanvraag ingediend.
 
Vraag 2
Waarvoor heeft u een aanvraag ingediend? U kunt meerdere antwoorden geven.
 

De top-3 van de aanvragen waren voor:
 1. De keuken: 31 van de 63 personen. Dat is bijna 50%.
 2. De badkamer: 20 van de 63 personen. Dat is 31,7%
 3. Het toilet: 20 van de 63 personen. Dat is eveneens 31,7%
 
Vraag 3
Hoeveel werd er toen vergoed?
 

Wat opvalt is dat 31% van de respondenten niets vergoed kreeg. Eveneens 31% kreeg 1- 25% van het geïnvesteerde bedrag vergoed. En 15% van de respondenten kreeg tussen de 26 en 50% van het geïnvesteerde bedrag vergoed. Dat betekent dat ruim driekwart van de respondenten niets of maximaal de helft vergoed kreeg.

Conclusie:

de reacties op de vragen 2 en 3 lijken een bevestiging van het evaluatie onderzoek van Portaal uit 2005!

 
Vraag 4
Bent u tevreden over de hoogte van de vergoeding? U kunt hier een cjfer geven van 1 tot 10, waarbij "1" betekent "zeer ontevreden" en "10" betekent "zeer tevreden".
 

54 van de 63 personen die een ZAV-aanvraag hebben ingediend hebben een waarderingscijfer gegeven met betrekking tot de hoogte van de vergoeding. Ze konden een cijfer geven van 1 t/m 10, waarbij 1 staat voor "zeer ontevreden" en 10 voor "zeer tevreden". 17 personen gaven een 1 (31,5%). Iets meer dan 60% geeft een onvoldoende (cijfer 1 t/m 5). Opvallend is dat degene die een onvoldoende geven dat ook uitgesproken doen. De helft van de mensen die een onvoldoende geeft, geeft een 1. Een kleine 40% geeft een voldoende (cijfer 6 t/m 10).

 
Vraag 5
Heeft u hinder ondervonden of slechte ervaringen opgedaan met de regeling 'Zelf klussen in uw woninng'? U kunt meerdere antwoorden geven.
 

Hier kon men meerdere antwoorden geven. 24 van de 56 respondenten (42,9%) vond dat er geen problemen waren met de regeling 'Zelf klussen aan uw woning'. De meeste klachten betroffen onduidelijkheid over de regels (28,5%) en onduidelijke informatie (26,8%).

 
Vraag 6
Hieronder staan zaken die Portaal per 1 jan. 2013 NIET meer wil vergoeden. Kruis maximaal 10 zaken aan die volgens u wel vergoed moeten worden.
 

292 van de 307 respondenten hebben bij deze vraag 1 of meerdere antwoorden gegeven.

De top-7 van wat men graag vergoed wil hebben:
 1. Dubbelglas: 227 keer genoemd (77,7%)
 2. Hang-en sluitwerk: 226 keer genoemd (77,4%)
 3. Ketel vervangen voor HR-ketel: 205 keer genoemd (70,2%)
 4. Toiletrenovatie: 201 keer genoemd (68,8%)
 5. Aardlekschakelaar aanbrengen: 197 keer genoemd (67,4%)
 6. Plaatsen groepenkast met aardlekschakelaar: 179 keer genoemd (61,3%)
 7. Mechanische ventilatie aanbrengen in keuken/badkamer/wc: 176 keer genoemd (60,3%)
De middengroep:
 1. Vloerafwerking (vervanging betegeling wc-vloer, badkamervloer): 155 keer genoemd (53,1%)
 2. Vloerisolatie gehele woning: 146 keer genoemd (50%)
 3. Vaatwas/wasmachine aansluiting aanbrengen (in keuken of op zolder): 138 keer genoemd (47,3%)
 4. Aanrechtblad verlengen / extra keukenkastjes: 137 keer genoemd (46,9%)
 5. Zonnepanelen / zonneboiler: 99 keer genoemd (33,9%)
De top-5 van de zaken die het minst populair zijn:
 1. Carport: 9 keer genoemd (3,1%)
 2. Douche/badkamer verplaatsen naar kleine slaapkamer: 35 keer genoemd (12%)
 3. Houten berging in de tuin: 38 keer genoemd (13%)
 4. Muur tussen woonkamer en keuken verwijderen: 38 keer genoemd (13%)
 5. Douchevergroting met 1m2: 46 keer genoemd (15,8%)
Toelichting bij de keuze van de onderdelen in vraag 6
Overgenomen uit huidige ZAV-regeling (2004):
 1. Aanrechtblad verlengen (wens van de HBV's) en extra keukenkastjes (huidige ZAV-regeling)
 2. Aardlekschakelaar aanbrengen
 3. Douche/badkamer verplaatsen naar kleine slaapkamer
 4. Douchevergroting met ca. 1m2
 5. Dubbelglas
 6. Hang- en sluitwerk (inbraakwerend hele woning)
 7. Houten berging in de tuin
 8. Mechanische ventilatie aanbrengen in keuken/badkamer/wc
 9. Muur tussen woonkamer en keuken verwijderen
 10. Plaatsen groepenkast met aardlekschakelaar
 11. Toiletrenovatie (tegelwerk én sanitair vervangen)
 12. Vaatwas/wasmachine aansluiting aanbrengen (in keuken of op zolder)
 13. Vloerafwerking (vervanging betegeling wc-vloer, badkamervloer) (lijkt op douchemodernisering in de huidige ZAV-regeling)
 14. Vloerisolatie gehele woning
 15. Zonnepanelen/zonneboiler (combinatie: zonnepanelen in huidige ZAV-regeling; zonneboiler is een wens van de HBV's)
Onduidelijkheid over:
 1. Carport: in bijlage 3 (Overzicht ZAV Portaal) en bijlage 4 (Overzicht Vergoeiding ZAV's Portaal) wordt dit niet vermeld, maar in bijlage 5 (Overzicht ovegenomen / afgewezen alternatieven) besloot de stuurgroep op 14 juni om dit wel op te nemen tegen vergoeding achteraf. In de huidige ZAV-regeling wordt dit wel vergoed. Daarom opgenomen in de lijst.
 2. Ketel vervangen voor HR-ketel: bijlage 3 (Overzicht ZAV) lijkt te bevestigen dat dit wordt vergoed, maar in bijlage 4 (Overzicht vergoedingen ZAV's Portaal) komt dit niet voor. HBV's wensten dit wel. Daarom opgenomen in lijst.
 
Vraag 7
Portaal gebruikt zelf een afschrijvingstermijn van 30 jaar voor casco (garage, stenen berging, uitbouw, etc.) en 20 jaar voor installaties/interieur. Voor huurders (uw investering) is dat 15 en 10 jaar. De helft dus. Vindt u dat redelijk?
 

301 van de 307 respondenten gaf een antwoord op deze vraag. Slechts 10% vond het redelijk dat Portaal voor de huurders de helft van de afschrijvingstermijn hanteert dan die ze voor zichzelf gebruikt. 62% vond dit onredelijk, en 28% kon hier niets over zeggen.

Conclusie: de overgrote meerderheid (62%) wijst het voorstel van Portaal af

 
Vraag 8
In de huidige regeling vergoedt Portaal u direct maximaal 50% van wat u investeert in uw woningverbetering. In de nieuwe regeling vergoedt Portaal u achteraf (bij verhuizing) ook 50% van de investering, maar dan in combinatie met een afschrijvingstermijn van 10 of 15 jaar. Vindt u dat redelijk?
 

Hier gaven 300 van de 307 respondenten een antwoord op. Slechts 25 personen ( 8,3%) was akkoord met het voorstel om achteraf 50% van de investering te vergoeden in combinatie met de gehalveerde afschrijvingstermijn. 213 respondenten (71%) zagen dat niet zitten. 1 op de 5 mensen wist het niet.

Conclusie: de overgrote meerderheid (71%) wijst het voorstel van Portaal af

 
Vraag 9
Stel dat u een garage laat bouwen. Portaal schat dat dit 10.000 kost (materiaal en arbeidsuren). De afschrijving wordt gebaseerd op 50% van dit bedrag. De garage wordt in 15 jaar afgeschreven. Als u na 12 jaar verhuist, dan krijgt u 1.000 terug. Vindt u dit redelijk?
 

Deze vraag diende ter controle om na te gaan of men de voorgaande twee vragen goed had begrepen. 298 van de 307 respondenten gaf hier een antwoord. 19 respondenten (6,4%) waren het eens met de door Portaal voorgestelde afschrijvingstermijn en de 50% vergoeding over de investering. 200 personen (67,1%) waren het hier niet mee eens. 79 personen (26,5%) wisten het niet.

Conclusie: de overgrote meerderheid (67%) wijst het voorstel van Portaal af