HBV De Klink
Huurderbelangenvereniging De Klink
HBV De Klink

Logo van HBV De Klink

Website bijgewerkt op: 15 jul 2024

Van vereniging naar stichting

Argumenten voor de beƫindiging van de vereniging en de realisatie van een stichting.

 1. De HBV De Klink functioneert niet als een "normale" vereniging
  - de leden kennen elkaar niet of nauwelijks
  - de leden zijn weinig bij de vereniging betrokken
  - de leden gedragen zich veelal als consumenten die de vereniging als hun belangenbehartiger beschouwen
  - de leden zijn niet of nauwelijks bereid een bijdrage voor de vereniging te leveren
 2. Het bestuur behartigt al jaren de belangen van alle huurders van Portaal en niet slechts de belangen van de leden van HBV De Klink.
 3. De stichtingsvorm richt zich meer op het algemene beleid van Portaal en veel minder op de belangen/klachten van individuele huurders. De individuele belangen worden door een andere organisatie behartigd. Hierdoor vergt het bestuurlijke werk minder tijd en blijft "besturen" een activiteit die door vrijwilligers gedaan kan worden. (Het huidige bestuur bestaat al geruime tijd uit slechts drie leden).
 4. De stichtingsvorm stelt het bestuur in staat slagvaardiger te handelen. Tevens zal de stichting de belangen van alle huurders behartigen en kan de heffing van contributie achterwege blijven.
 5. De stichting wil het contact met haar achterban versterken door o.a. de huurders de mogelijkheid te bieden via een "Huurdersadviesraad" het bestuur van de stichting regelmatig te bevragen en te adviseren.
 6. Met ongeveer 12.500 huurders in Nijmegen is de kans groter dat we kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen vinden.
  De HBV De Klink telt slechts 1100 leden.
 7. Met de stichting trachten we de bekendheid bij de huurders te vergroten. Op dit moment is de HBV De Klink slechts bij weinige huurders bekend. Een meer moderne naam, die aanspreekt, kan hieraan bijdragen.
 8. De uitgangspunten van de stichting blijven grotendeels hetzelfde als die van de vereniging. Daarnaast is de stichting verplicht regelmatig haar achterban te informeren en de huurders regelmatig te raadplegen over belangrijke onderwerpen.
 9. Het bestuur van de stichting dient transparant te functioneren aan de hand van nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af.