HBV De Klink
Huurderbelangenvereniging De Klink
HBV De Klink

Logo van HBV De Klink

Lid worden

Vindt u het werk van de huurdersvereniging belangrijk en bent u nog geen lid, dan kunt u via deze knop lid worden. Het kost maar 30 cent per maand.

Website bijgewerkt op: 7 dec 2023

Portaal moet zich bezinnen op positie als sociale huisvester.

De Tweede Kamer heeft besloten een parlementaire enquête te houden met name gericht op het financi ële beleid van de woningcorporaties. Het blijkt dat risicovolle beleggingen zijn gedaan met maatschappelijk kapitaal en geld van huurders.

Een van de betrokken woningcorporaties, Portaal, heeft al 99 miljoen euro als onderpand moeten geven aan de banken. Portaal heeft in februari via Dirk Jan van der Zeep, lid van de Raad van Bestuur, nog laten weten dat alle afspraken over nieuwbouw, renovatie en herstructurering onverkort gerealiseerd worden. Op 5 maart verklaarde hij dat bij een verder dalende rente door de banken 300 miljoen euro aan onderpand wordt gevraagd. Volgens Van der Zeep is dat méér dan Portaal kan leveren. Ofwel: bovengenoemde afspraken kunnen niet meer worden waargemaakt.

Voor ons, als één van de huurdersverenigingen van Portaal, is dit het signaal om Portaal erop te wijzen dat de huurders onder geen beding slachtoffer mogen worden van het gevoerde financi ële beleid.

Op huurders wordt al een zware wissel getrokken door de huurverhoging met 2,3 procent per 1 juli 2012, alsmede de voorgestelde huurverhoging met jaarlijks 5 procent voor inkomens vanaf 43.000 euro . Uit onderzoek blijkt dat de hoogte van de huur bij de lagere inkomens al een te groot beslag dreigt te leggen op hun maandinkomen.

Al deze maatregelen leggen een zware druk op huurders. Als huurdersvereniging zien we dat Portaal en de andere woningcorporaties zich steeds meer opstellen als commerci ële verhuurders. Verkoop en de positie van kopers worden belangrijker dan de huurdersbelangen. Zo stelt Portaal in haar nieuwe huurbeleid, dat de betaalbaarheid van de sociale huisvesting een taak is van de overheid, en niet van de corporatie. Tegelijkertijd gaat Portaal bezuinigen op het onderhoud. Wij pleiten ervoor dat Portaal zich bezint op haar positie als verhuurder van sociale huurwoningen en dat als uitgangspunt neemt voor een integrale aanpak van het koop- en huurbeleid. We hopen dat de parlementaire enquête ertoe leidt dat corporaties hun kerntaak met een nieuw elan oppakken: het verhuren van goed onderhouden sociale huurwoningen tegen redelijke huurprijzen.

De Klink, belangenvereniging voor huurders van Portaal Nijmegen.