HBV De Klink
Huurderbelangenvereniging De Klink
HBV De Klink

Logo van HBV De Klink

Website bijgewerkt op: 15 jul 2024

Energie en wonen

Presentatie over energiebesparing

Via deze link vindt u een presentatie over energiebesparing. De presentatie is gehouden door Maarten Visschers van de Gelderse Natuur en Milieufederatie tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 5 april 2016.

Portaal

Het energielabel moet per complex beschikbaar zijn per 1 januari 2009. Als bewoners(commissies) het energielabel opvragen van Portaal, kunnen zij in gesprek gaan over maatregelen die Portaal voor ogen heeft. In de beheerplannen zullen die ook opgenomen (moeten) zijn. De beheerplannen per complex komen in 2009 beschikbaar op basis van het portfolioplan voor de woningvoorraad van Portaal in Nijmegen. En die beheerplannen per complex zijn juist een prima overlegonderwerp voor Portaal met de bewonerscommissies. Dat zal de HBV De Klink (voorheen de HvPN) onder de aandacht van Portaal brengen (en houden).

Wat is het energielabel ?

Het energielabel geeft de energiezuinigheid van de woning aan in vergelijking met andere woningen van hetzelfde type. Bovendien geeft het label inzicht in de mogelijkheden om energiebeparende maatregelen te treffen. Deze maatregelen leiden tot lagere energielasten en meer comfort. Op 1 januari 2009 komt er een vernieuwd label. Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) wil per 1 janauri 2009 een verbeterd energielabel invoeren. In dat label zal de classificatie van de woning (A - G) worden gekoppeld aan het type woning. Daarmee wil zij een einde maken aan de verwarring over het label.

Wat betekent het energielabel voor huurders ?

(Bron: presentatie van Ruud van Gisteren van SenterNovem)

De Energiebesparingsverkenner op het internet

Wilt u weten wat het energieverbruik van uw huidige woning is? En nog belangrijker: wilt u weten hoe u energie en dus ook geld kunt besparen? Met de Energiebesparingsverkenner weet u in een aantal stappen wat de mogelijkheden zijn.

Energiebesparende maatregelen

Er zijn drie categorie ├źn energiebesparende maatregelen:
Via de volgende link vindt u tips voor energiebesparende maatregelen (PDF-document)
(Bron: SenterNovem)

Minister Vogelaar brengt energiebesparing huursector dichterbij

De maximale huurprijs van een woning wordt in de toekomst gekoppeld aan het energielabel van de woning. Het energielabel wordt opgenomen in het woningwaarderingsstelsel. Daarmee zet minister Vogelaar een nieuwe stap op het gebied van energiebesparing in gebouwen.

Meer informatie op het internet: